emd_logo
tandwielen
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

REFERENTIELIJST


AB Service Friesland Sneek
Agens Reïntegratieburo Leeuwarden
Adecco Leeuwarden
Alertec Grou
Biddle Kootstertile
Betonijzerwerk Burgum
Bouwbedrijf Dijkstra Draaisma Dokkum
Bouwbedrijf Tadema Leeuwarden
Bouwbedrijf HoekstraWestra Surhuizum
Boomrooibedrijf v.d. Wal Noordburgum
CBT Arnhem
CGG Beetgumermolen
Dunlop/Hevea Raalte
DIT Detachering Den Bosch
HCC Drachten
JF Services Ginnum
Kraanverhuur Boonstra Gytsjerk
Kraanverhuur Harry de Boer Burgum
Kraanverhuur van der Woude Vrouwenparochie
Kraanverhuur Jelle Bijlsma Gytsjerk
Kabelnoord Dokkum
Kingma Montage Leeuwarden
Kuipers Waterbouw Dokkum
Loonbedrijf Luimstra Surhuizum
Loonbedrijf Tolsma Tzum
Loonbedrijf Feenstra Oudwoude
Loonbedrijf Zijlstra Metslawier
Loonbedrijf Jelle Bijlsma Gytsjerk
Metselbedrijf Dijkstra Twijzel
Metselbedrijf “De Wouden” Broeksterwoude
Metselbedrijf Weening Harkema
Miedema Landbouwwerktuigen Winsum
Mechanisatiebedrijf Veenma Niawier
Mennes en Jager Installaties Groningen
NNRD Drachten
RBO Groningen
ROVC Technische Opleidingen Ede
Pranger Rosier Installaties Dokkum
PPG Hoogezand
Prieelbouw Joure
Schoonmaakbedrijf Kuipers Kootstertille
Sonac Suameer
SCA Hygiene Products Suameer
Spen Arnhem
Trip Consult Groningen
Transportbedrijf Meindersma Metslawier
Transportbedrijf van der Werff Heerenveen
TI-Groep Rosmalen
UWV Dokkum
UWV Franeker
UWV Sneek
Van Hall Instituut Leeuwarden
Voith Railservices Leeuwarden
Wijnstra Kunststofkozijnen Dokkum
WMR Rinsumageest
WIFO Ferwert
IJzervlechterij WADRO Drogeham / Drachten

 

 

 
 

 

links

VCA

Veiligheids Checklist voor Aannemers
cursus duur: vier dagdelen

VCA-VOL
Veiligheids Checklist voor Aannemers. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
cursus omvat vijf dagdelen

HERHALINGSCURSSUSEN
Veiligheids Checklist voor Aannemers. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
cursus duur: twee dagdelen

 


EMD adres
Postbus 55
9254 ZH Hurdegaryp
tel.: 0511 – 47 40 29
mobiel: 06 50 268 978