emd_logo
tandwielen
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

CURSUSSEN VEILIGHEID (VCA)


Cursus 'Basisveiligheid'

Steeds vaker worden veiligheidseisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers. Om aan de eisen van de opdrachtgevers te voldoen dient u in de meeste gevallen te beschikken over een VCA – certificatie . ( Veiligheids Checklist voor Aannemers)

Doel van deze certificatie is het onderkennen en beheersen van risico’s tijdens de werkzaamheden.
Om voor certificatie in aanmerking te komen moeten alle medewerkers in het bezit zijn van het certificaat “basisveiligheid”. Los van de VCA -certificatie is het volgen van de cursus basisveiligheid  voor de individuele medewerker van belang om meer inzicht over risico’s en veiligheid te krijgen.

Daarvoor is de cursus “basisveilheid” ontwikkeld.

 De cursus kan zowel intern , op eigen locatie, als extern worden aangeboden.


Inhoud van de cursus 'Basisveiligheid'

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:

 • Arbo wetgeving
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand – en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werken met (hand) gereedschappen
 • Hijsen, tillen ,dragen en verplaatsen
 • Werken met elektriciteit
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen bestaande uit meerkeuzevragen. Op verzoek kan een cursist, tegen meerkosten, ook kiezen voor een voorleesexamen.

Kosten van de cursus 'Basisveiligheid'

De cursuskosten zijn per persoon. In de cursuskosten zijn inbegrepen het cursusboek, examenkosten en certificaat. Prijs op aanvraag 0511 - 47 40 29

De totale cursus omvat vier dagdelen inclusief het examen voor de basiscursus en twee dagdelen voor de herhalinggscursus.
In principe wordt er eens per week een dagdeel lesgegeven.
Voor cursisten die extra ondersteuning wensen kan er een extra
dagdeel examentraining aan de cursus worden toegevoegd.Cursus 'Veiligheid Operationeel Leidinggevenden'

Deze cursus bevat alle onderdelen die in de cursus basisveiligheid worden behandeld aangevuld met onderwerpen over:

 • milieuwetgeving
 • arbobeleid
 • taak- risico analyse
 • bedrijfsnoodplan
 • toxicologie
 • ergonomie

Kosten van de cursus

Deze cursus omvat vijf dagdelen. Prijs op aanvraag: 0511- 47 40 29
Voor verder informatie  wordt verwezen naar de informatie bij de cursus basisveiligheid.Herhalinscursus VCA en VCA-VOL'

In 2005 is de geldigheidsduur van de eerste certificaten verstreken.
Er moet door middel van een examen een nieuw certificaat worden behaald.
Daarom verzorgd EMD nu twee herhalingscursussen voor zowel de cursus basisveiligheid en voor de voormalige cursus “veiligheid voor leidinggevenden” nu dus VCA – VOL.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen met aansluitend een schriftelijk examen.EMD gaat er hierbij vanuit dat er nog voldoende basiskennis aanwezig is waardoor de cursus zich beperkt tot het “opfrissen” van de benodigde kennis

De kosten voor deze herhalingscursussen

Prijs per deelnemer bij individuele inschrijving.
Kosten op aanvraag: 0511- 47 40 29

 
 

 

op de steiger

VCA

Veiligheids Checklist voor Aannemers
cursus duur: vier dagdelen

VCA-VOL
Veiligheids Checklist voor Aannemers. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
cursus duur: vijf dagdelen

HERHALINGSCURSSUSEN
Veiligheids Checklist voor Aannemers. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
cursus duur: twee dagdelen

PREVENTIE MEDEWERKER
ARBO opleiding
cursus duur: twee dagdelen


EMD adres
Postbus 55
9254 ZH Hurdegaryp
tel.: 0511 – 47 40 29
mobiel: 06 50 268 978